Dron Dji Mini 3

95,622 ALL
0 ALL
95,622 ALL
Kurse -95,622
Ultra light and foldable | Less than 249 g'  38-min flight Time Second 4K HDR Video | True Vertical Shooting Intelligient Features: QuickShots | Panorama 38kph (Level 5) Wind Resistance  10k Video Transmission
Nëntotali: 95,622
Dron Dji Mini 3

Dron Dji Mini 3

0 95,622

Dron Dji Mini 3

0 95,622

Klientet kane blere gjithashtu edhe: